ARTIST

PROGRAM

Artist Program là các Dự án Nghệ thuật hợp tác giữa Wonder với những Nghệ sĩ đã có Artistic Vision rõ ràng để cùng nhau Sáng tạo những Dự án mang đến Trải nghiệm Nghệ thuật ý nghĩa mà trong đó Nghệ sĩ được thoả sức với chuyên môn Nghệ thuật của mình đồng thời được kết nối cảm xúc sâu sắc với khán giả

NGHỆ SĨ

​BIỂU DIỄN

Các Nghệ sĩ đã tham gia biểu diễn tại các Hoà nhạc và hợp tác trong các Dự án Nghệ thuật của Wonder