Sun, Jul 29 | Cung Năng khiếu

Baby Concert: Nắng và Mưa

Điểm chạm đầu tiên của bé với âm nhạc (dành cho trẻ từ 0 - 24 tháng tuổi)
SOLD OUT

Thời gian & Địa điểm

Jul 29, 2018, 10:30 AM
Cung Năng khiếu, 2 Nguyễn Thị Thập, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Vietnam

Mô tả sự kiện

Các hạng vé
Price
Quantity
Total
Vé gia đình
VND 500,000
VND 500,000
0
VND 0
Vé bổ sung
VND 200,000
VND 200,000
0
VND 0
TotalVND 0
CONTACT US