Sat, Jan 05 | Cung Năng khiếu

Baby&Children Concert PREMIUM: Ở một thành phố nọ

Hòa nhạc dành cho bé từ 0-8 tuổi
SOLD OUT

Thời gian & Địa điểm

Jan 05, 2019, 3:00 PM
Cung Năng khiếu, 2A Nguyễn Thị Thập, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Vietnam

Mô tả sự kiện

Các hạng vé
Price
Quantity
Total
Vé gia đình (tối đa 4 người)
VND 1,000,000
VND 1,000,000
0
VND 0
Vé cặp (1 người lớn, 1 trẻ em)
VND 600,000
VND 600,000
0
VND 0
Vé bổ sung (1 người)
VND 300,000
VND 300,000
0
VND 0
TotalVND 0
CONTACT US