Sat, Feb 16 | Cung Năng khiếu

Baby&Children Concert PREMIUM: Những ô cửa sổ

Hòa nhạc dành cho bé từ 0-8 tuổi
SOLD OUT

Thời gian & Địa điểm

Feb 16, 2019, 3:00 PM
Cung Năng khiếu, 2A Nguyễn Thị Thập, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Vietnam

Mô tả sự kiện

Các hạng vé
Price
Quantity
Total
 • Vé gia đình (tối đa 4 người)
  VND 1,000,000
  VND 1,000,000
  0
  VND 0
 • Vé cặp (1 người lớn, 1 trẻ em)
  VND 600,000
  VND 600,000
  0
  VND 0
 • Vé bổ sung (1 người)
  VND 300,000
  VND 300,000
  0
  VND 0
TotalVND 0
CONTACT US