Sat, Nov 03 | Cung Năng khiếu

Baby&Children Concert PREMIUM: Biển và bầu trời

Hòa nhạc dành cho bé từ 0-8 tuổi
SOLD OUT

Thời gian & Địa điểm

Nov 03, 2018, 3:00 PM
Cung Năng khiếu, 2A Nguyễn Thị Thập, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Vietnam

Mô tả sự kiện

Các hạng vé
Price
Quantity
Total
Vé gia đình
VND 1,000,000
VND 1,000,000
0
VND 0
Vé bổ sung
VND 300,000
VND 300,000
0
VND 0
TotalVND 0
CONTACT US