Sun, Jul 29 | Cung Năng khiếu

À ơi Concert: Cảm ơn Con đã chọn Ba Mẹ

À ơi concert là hòa nhạc dành riêng cho những người sắp làm cha mẹ lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.
SOLD OUT

Thời gian & Địa điểm

Jul 29, 2018, 4:30 PM
Cung Năng khiếu, 2 Nguyễn Thị Thập, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Vietnam

Mô tả sự kiện

Các hạng vé
Price
Quantity
Total
Vé đơn
VND 300,000
VND 300,000
0
VND 0
Vé đôi
VND 500,000
VND 500,000
0
VND 0
TotalVND 0
CONTACT US